TBR, din teknik- och byggresurs på Österlen

Ring 0411-55 12 88 när du behöver hjälp!

  • Renoveringar
  • Tillbyggnadsarbeten
  • Lägger tak
  • Enskilda avlopp
  • Bygger trappor
  • Mur-och putsarbete
  • Läggning av marksten, uteplats
  • Byggservice och underhållsarbete
  • Badrum och våtutrymmen. Vi har våtrumsbehörighet

Vi har funnits i Glemmingebro sedan 2004

TBR BYGG AB

Vi bygger ditt Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggeboden på maximalt 15 kvadratmeter, även uppföra ett så kallat Attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked. Läs mer om Attefallshus här.

Attefallshuset får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Du kan bygga flera Attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 25 kvadratmeter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad).

Info om ROT-avdrag

Du kan få avdrag om du reparerar, bygger om eller till din bostad (ROT). Avdraget är på halva arbetskostnaden upp till maximala 50.000 kr per år och person. Är ni två ägare till bostaden får varje ägare utnyttja avdraget. Arbetskostnaden kan då vara 100.000 kr och då blir skattesubventionen maximalt 50.000 kr. För mer information om ROT avdrag kolla på skatteverket.se